تنها ترین تنها

من کسی هستم که...
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۸ ب.ظ

علم بهتر است یا ثروت؟

علم بهتر است یا ثروت ؟

شیخ را گفتند : علم بهتر است یا ثروت ؟شیخ بیدرنگ شمشیر

از میان بیرون آوردو مانند جومونگ مرید بخت برگشته را به سه پاره ی نامساوی تقسیم

نمود و گفت : سالهاست که هیچ خری

بین دو راهی علم و ثروت گیر نمیکند .....

مریدان در حالیکه انگشت به دندان گرفته ولرزشی وجودشان را فرا گرفت

گفتند یا شیخ ما را دلیلی عیان ساز تا جان فدا کنیم .....

شیخ گفت :در عنفوان جوانی مرا دوستی بود که با هم به مکتب میرفتیم ،

دوستم ترک تحصیل کرد من معلم مکتب شدم...

حالا او پورشه داره...من پوشه...او اوراق مشارکت دارد،ومن اوراق امتحانی...

او عینک آفتابی من عینک ته استکانی...او بیمه زندگانی.

من بیمه خدمات درمانی...

او سکه و ارز...من سکته و قرض....

سخن شیخ چون بدینجا رسید مریدان نعره ای جانسوز برداشته

و راهی کلاسهای آموزش اختلاس گشتندینوشته شده توسط محمد عبدی زاده
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

تنها ترین تنها

من کسی هستم که...

علم بهتر است یا ثروت؟

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۸ ب.ظ

علم بهتر است یا ثروت ؟

شیخ را گفتند : علم بهتر است یا ثروت ؟شیخ بیدرنگ شمشیر

از میان بیرون آوردو مانند جومونگ مرید بخت برگشته را به سه پاره ی نامساوی تقسیم

نمود و گفت : سالهاست که هیچ خری

بین دو راهی علم و ثروت گیر نمیکند .....

مریدان در حالیکه انگشت به دندان گرفته ولرزشی وجودشان را فرا گرفت

گفتند یا شیخ ما را دلیلی عیان ساز تا جان فدا کنیم .....

شیخ گفت :در عنفوان جوانی مرا دوستی بود که با هم به مکتب میرفتیم ،

دوستم ترک تحصیل کرد من معلم مکتب شدم...

حالا او پورشه داره...من پوشه...او اوراق مشارکت دارد،ومن اوراق امتحانی...

او عینک آفتابی من عینک ته استکانی...او بیمه زندگانی.

من بیمه خدمات درمانی...

او سکه و ارز...من سکته و قرض....

سخن شیخ چون بدینجا رسید مریدان نعره ای جانسوز برداشته

و راهی کلاسهای آموزش اختلاس گشتندی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۴
محمد عبدی زاده