تنها ترین تنها

من کسی هستم که...
دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶ ب.ظ

چرانمی تونیم درس بخونیم!!!!!!!!!!!!


چرا نمیتونیم درس بخونیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سال 365 روز است. در حالی که:


1- در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند.


2- حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوامطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین۲۶۳ روز دیگرباقی میماند.


3- در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا" 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند.


4- اما سلامتی جسم و روح روزانه 1 ساعت تفریح را میطلبد که جمعا" 15 روز میشود. پس 126 در روز باقی میماند.


5- طبیعتا" 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز میشود. پس 96 روز باقی میماند


6- 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چراکه انسان موجودی اجتماعی است. این خود 15 روز است. پس 81 روز باقی میماند


7- روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند.تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند


8- در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید. پس 6 روز باقی میماند


9- در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است .


10- سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرند.


پس 1 روز باقی میماند که این یک روز هم روز تولد شماست چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟نوشته شده توسط محمد عبدی زاده
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

تنها ترین تنها

من کسی هستم که...

چرانمی تونیم درس بخونیم!!!!!!!!!!!!

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶ ب.ظ


چرا نمیتونیم درس بخونیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سال 365 روز است. در حالی که:


1- در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند.


2- حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوامطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین۲۶۳ روز دیگرباقی میماند.


3- در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا" 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند.


4- اما سلامتی جسم و روح روزانه 1 ساعت تفریح را میطلبد که جمعا" 15 روز میشود. پس 126 در روز باقی میماند.


5- طبیعتا" 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز میشود. پس 96 روز باقی میماند


6- 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چراکه انسان موجودی اجتماعی است. این خود 15 روز است. پس 81 روز باقی میماند


7- روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند. پس 46 روز باقی میماند.تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند


8- در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید. پس 6 روز باقی میماند


9- در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقی است .


10- سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرند.


پس 1 روز باقی میماند که این یک روز هم روز تولد شماست چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۴
محمد عبدی زاده